ขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการประถมศึกษา
แบ่งปัน แบ่งปัน

ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) สาขาวิชาการประถมศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี้/Files/Docs/จบการศึกษา ปตรี (ประถม).pdf และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี้ คลิก /Files/Docs/รายชื่อนศ.ประถม.pdf

 
 
 
     
สำนักบริหารวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152