ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
แบ่งปัน แบ่งปัน
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา362 ป.โท.pdf

คลิ๊กที่นี้ เพื่อเข้าระบบได้เลยค่ะ  --->  https://reg.feu.ac.th/main_index/loginreg.aspx
 
 
 
     
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน)  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4