สมัครเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น

UserName (ใช้รหัสนักศึกษา)
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
อีเมล์แอดเดรส
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(ป้อนเฉพาะตัวเลข)  
   
     
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 1 ห้อง 2120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักบริการการศึกษา  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2122 , 2121
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2112 ,2111